Άξιος αντικαταστάτης του Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού είναι ο Γιάννης Μπρατάκος, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι χθες πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ο Γιάννης Μπρατάκος σπούδασε Παραγωγή & Διοίκηση με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Οικονομία στο London School of Economics. Είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Πληροφορικής DD SYNERGY από το 1999, ενώ δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικά στις υπηρεσίες για το λογισμικό SAP από το 1995.

Τον Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ αναλαμβάνοντας τα θέματα
καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων και επενδύσεων. Διετέλεσε μέλος της διοικούσας επιτροπής της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) του ΕΒΕΑ και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Τον Ιανουάριο του 2019 με απόφαση του προέδρου της ΝΔ ανέλαβε τη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων του κόμματος, με αρμοδιότητες την επεξεργασία και αξιολόγηση προτάσεων και θέσεων για την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την ανάπτυξη, την ανάληψη πρωτοβουλιών για λύσεις στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο