Το ισοζύγιο της απασχόλησης στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, ήταν θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας, με μικρές διαφορές από πέρυσι, ενώ τον μήνα Ιούλιο, ήταν μεν θετικό, αλλά με σημαντικά λιγότερες νέες θέσεις εργασίας από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Επισημαίνεται, ότι το πιο θετικό ισοζύγιο 7μήνου αποτυπώθηκε το 2018, με τις νέες θέσεις εργασίας να προσεγγίζουν τις 290.000.

Στα είδη των συμβάσεων, τον Ιούλιο πρωτοστάτησαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης ( 52.16%) έναντι της πλήρους απασχόλησης ( 46.26%). Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου 2022, υπερίσχυσαν οι θέσεις πλήρους απασχόλησης (52.16%) έναντι των ελαστικών μορφών (47.34%).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.719.989 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.449.798 (826.364 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 623.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας.

Τον Ιούλιο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 274.429 ενώ οι αποχωρήσεις σε 271.430 (103.370 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 168.060 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουλίου ήταν θετικό κατά 2.999 θέσεις εργασίας.