Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για το απόρρητο των επικοινωνιών και τη λειτουργία της ΕΥΠ.

Με τις αλλαγές παύεται αυτοδικαίως η θητεία των υποδιοικητών της ΕΥΠ και έως τον ορισμό νέων, την αρμοδιότητά τους θα ασκεί ο Διοικητής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, Διοικητής ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός ενώ υποδιοικητές μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Επιπλέον, ο αριθμός των υποδιοικητών περιορίζεται από τρεις που είναι σήμερα σε δύο.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου που ποινικοποιεί τη διακίνηση παράνομων συσκευών και λογισμικών παρακολούθησης, η λίστα των απαγορευμένων συσκευών δεν θα καθορίζεται από τον διοικητή της ΕΥΠ ανα εξάμηνο αλλά κάθε λογισμικό ή συσκευή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα θα εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.