Στους στόχους και στον σχεδιασμό του αναφέρεται ο νέος πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης), Δημήτρης Μαραβέλιας, μιλώντας στο «Π». Ο κ. Μαραβέλιας επεσήμανε πως «σε μια περίοδο που υπάρχουν και θα υπάρξουν οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης, η ΕΕΤΑΑ είναι παρούσα στην προσπάθεια, ώστε να υπάρξουν ισόρροπη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή».

Θα ήθελα ένα σχόλιο για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων.

Η εκλογή μου στην προεδρία της ΕΕΤΑΑ αποτελεί ένα βήμα γεμάτο ευθύνη και χρέος απέναντι στους πρώην συναδέλφους μου δημάρχους και την ίδια την Αυτοδιοίκηση. Ομολογώ ότι το βάρος των ευθυνών είναι μεγάλο, αλλά αυτές δεν τις έχω φοβηθεί σε όλη την πορεία μου στον χώρο. Που είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ;

Κατ’ αρχάς να πούμε ότι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ έχει μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του κοινωνικού τομέα. Ο ρόλος της είναι να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και τους φορείς τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, δραστηριότητες της ΕΕΤΑΑ αποτελούν:

• Η υποστήριξη προς τους ΟΤΑ και προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεις, καθώς και προς Ενώσεις Δήμων, επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Η υποστήριξη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία επιχειρήσεων και τη συμβατική συνεργασία αυτών με φορείς του Δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

• Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια ερευνών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση έργων από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Η επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ποιους τομείς ασκείτε διοίκηση και διαχείριση;

Η ΕΕΤΑΑ ασκεί πολυποίκιλο έργο. Είναι παρούσα στη διοίκηση και τη διαχείριση, καθώς και στην υλοποίηση σύνθετων έργων και προγραμμάτων στους τομείς: Θεσμών και Οργάνωσης ΟΤΑ, Οικονομικών και Επιχειρηματικής Δράσης ΟΤΑ, Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης, Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ποια είναι, κυρίως, η δραστηριότητά της;

Η δραστηριότητα της ΕΕΤΑΑ εστιάζεται κυρίως:

• Στην υλοποίηση έργων οριζόντιας στήριξης για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών, των συλλογικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) και άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης επί θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Στην υλοποίηση σύνθετων έργων, χρηματοδοτούμενων από Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

• Στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρακτήρα, κατ’ εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, τα οποία προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να τονίσω κάτι ακόμη: Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΕΕΤΑΑ αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε θέματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών, οργάνωσης και διοίκησης. Όπως, λοιπόν, είναι ορατό και κατανοητό, η ΕΕΤΑΑ αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και αρωγός της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Γράψατε προσφάτως σε άρθρο σας ότι την ΕΕΤΑΑ «διακατέχει έντονη κοινωνική ευαισθησία». Με ποιον τρόπο αποτυπώνεται αυτό;

Η ΕΕΤΑΑ υποστηρίζει τους δήμους –κυρίως τους μικρότερους– με την τεχνική της υπηρεσία. Με αρωγή σε μελέτες και επίβλεψη έργων που δημιουργούν όφελος και συνθήκες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά και γειτονιά της χώρας. Αυτό το γεγονός συντελεί και στην κοινωνική συνοχή των πολιτών. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, το έργο της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ κ.λπ.) αποτελεί προσφορά κοινωνικής αρωγής στις ελληνικές οικογένειες. Σε συνδυασμό, φυσικά, με το υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η ψηφιοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, αποτελεί σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση με ευνόητο το όφελος των πολιτών. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πρόγραμμα εξ ορισμού κοινωνικής ευαισθησίας. Να μιλήσουμε ακόμη για τη συμμετοχή της ΕΕΤΑ στο πρόγραμμα που αφορά τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τη συμμετοχή σε προγράμματα προς δομές που αντιμετωπίζουν τη βία εναντίον των γυναικών. Τέλος, μεταξύ πολλών άλλων, πρέπει να το τονίσουμε την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Και πολλά άλλα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας ως νέα διοίκηση;

Σε μια περίοδο που υπάρχουν και θα υπάρξουν οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης, που θ’ αλλάξουν την εικόνα της χώρας (πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», πόροι του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων), η ΕΕΤΑΑ είναι παρούσα στην προσπάθεια, ώστε να υπάρξουν ισόρροπη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η ΕΕΤΑΑ, ως καίριος συνεργάτης των υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, αλλά και της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, έχει στόχο την αρωγή της Αυτοδιοίκησης. Θα το επιτύχουμε! Το εγγυώνται η ιστορία της εταιρείας και η τεχνογνωσία του ακριβού της έμψυχου υλικού.

Συνέντευξη στον Γιώργο Λαιμό

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο