Στο 95,69% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 28η εβδομάδα εφαρμογής του.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από το σύνολο 1.206 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

-στα 59, ποσοστό 4,89%, η τιμή μειώθηκε,

-στα 1.095, ποσοστό 90,80%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

-και σε 52, ποσοστό 4,31%, η τιμή αυξήθηκε.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με το κόστος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 27η στην 28η εβδομάδα.