Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την απόφαση να μην πληρώνουν ΕΝΦΙΑ οι  ιδιοκτήτες ακινήτων που χάσανε τα σπίτια τους όπως στην Λέσβο και την Κω.

Οι ενδιαφερόμενοι, σε περιπτώσεις καταστροφών, μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους στους αρμόδιους εφόρους σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (ΠΟΛ 1200/2017).

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για «διόρθωση και χορήγηση απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από το φόρο, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση  οποία δεν προβλεπόταν στα έντυπα αιτήσεων που υπήρχαν, σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν διαφορετική οδό.  Σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν  ειδικό έντυπο, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση απαλλαγής σεισμόπληκτων ακινήτων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

Η φόρμα της αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι σεισμόπληκτοι:

Σχολιάστε ...