Παρασκηνιακά

17.668 ευρώ για τη μετακόμιση της Μπιρμπίλη- Οι αποφάσεις στη Διαύγεια

Τίνα Μπιρμπίλη

Η υπουργός του Γ.Παπανδρέου «επιχορηγήθηκε» για να μεταφερθεί στην Αθήνα

Με δύο αποφάσεις του υπουργείου ανταγωνιστικότητας που αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πρέπει να δαπανηθούν 17.668 ευρώ για μεταφορικά της πρώην εκπροσώπου της χώρας  στον ΟΟΣΑ Τίνα Μπιρμπίλη και μεταστέγασή της από το Παρίσι στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα στην πρώτη που δημοσιεύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (10.288,79 €) ως έξοδα μετεγκατάστασης της πρώην Υπουργού  λόγω απαλλαγής των καθηκόντων της στη ΜΕΑ- ΟΟΣΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ως Μονίµου -Αντιπροσώπου µε βαθµό αντίστοιχο Πρέσβη.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Στην δεύτερη και πιο πρόσφατη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 2 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ  (7.380,00 €), για την μεταφορά οικοσκευών.

Diaygeia- Mpirmpili 2

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER