Τελικά, μάλλον σε καλό βγαίνει η ακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς τα μεγέθη της εταιρείας το 2021, δικαιολογούν πολύ υψηλότερες αποτιμήσεις. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 334,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 93,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, που προήλθαν κυρίως από την αποζημίωση που κατέβαλε η τουρκική BOTAS (83,2 εκατ. ευρώ) και αλλά και το μέρισμα θυγατρικής (10,26 εκατ. ευρώ).  Έτσι, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη από τη χονδρεμπορική δραστηριότητα ανέρχονται σε 241,46 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο στην αγορά στο 55%, από 39% το 2020. Και μέσα σε όλα αυτά, υλοποίησε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνολικού κόστους 317 εκατ. ευρώ. Έτσι όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες στην αγορά του φυσικού αερίου, η… νύφη φτιάχνει γερή “προίκα”, προκειμένου να γίνει ακόμη πιο… ελκυστική. Σημειώνεται ότι το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και το υπόλοιπο 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια. Όλα φαντάζουν… μαγικά!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”