Οικονομία

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ!

Φορολογικές δηλώσεις

Την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για όλους τους μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, αναφορικά με τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων και φόρων που παρακρατήθηκαν, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει έως τις 28 Μαρτίου να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΥΠΟΙΚ τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου στη συνέχεια να προσυμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων αυτών.

Η προσυμπλήρωση αποσκοπεί τόσο στη διευκόλυνση των φορολογούμενων, όσο και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από μισθωτούς που δεν δηλώνουν τη δεύτερη δουλειά ή τις υπηρεσίες που παρέχουν σε επιχειρήσεις με έκδοση απόδειξης δαπάνης από τις τελευταίες. Επίσης με την προσυμπλήρωση επιχειρείται να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της απόκρυψης εισοδήματος από δεύτερη σύνταξη ή επικουρική σύνταξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ έχει ως εξής:

«Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις:

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της πιστής τήρησης των ανακοινωθέντων από τις αρχές του χρόνου προθεσμιών αναφορικά με τον προγραμματισμό των υποβολών δηλώσεων για το έτος 2014, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1039 (ΦΕΚ Β΄ 271/7.2.2014), οι βεβαίωσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 28η Μαρτίου 2014.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που θα ισχύσει για τις υποβολές δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) έτους 2014, οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προ-συμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο.

Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα, η υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. έτους 2014 των αντισυμβαλλομένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων, προμηθευτών υπηρεσιών κτλ.) θα είναι δυσχερής μέχρι την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους.

Καλούμε τους υπόχρεους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις βεβαιώσεις, ώστε αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή καθυστέρηση στις δηλώσεις ΦΕΦΠ των φορολογουμένων».

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa